Equip

PRESIDENT Sr. David Cusidó Murillo
VICEPRESIDENTA Sra. Meritxell Sanchez Serrano
TRESORERA Sra. Meritxell Ros Font
SECRETÀRIA Sra. Mònica Duran Bertran
VOCAL Sra. Mireia Solé Gamborino
VOCAL Sr. Oscar Moreno Escribà
VOCAL Sra. Angeles Giménez Moreno
VOCAL (Suplent) Sra. Erika Mengual Maneiro
VOCAL (Suplent) Sra. Elena Brugués Ferré

 

Copyright © 2019 COIA - Col·legi Oficial d'Infermeria d'Andorra
Powered by